Thứ Năm, 13 tháng 9, 2012

lập dự án đầu tư Nhà máy chế biến tinh bột sắn

CÔNG TY CP TVĐT & TKXD
MINH PHƯƠNG
Số: 39/CV-BG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----
Tp.HCM, ngày 15 tháng 05 năm 2012.Kính gửi: Anh Chí

Công ty CP TVĐT & TKXD Minh Phương xin gửi Quý Công ty báo giá cho việc lập dự án đầu tư Nhà máy chế biến tinh bột sắn như sau:

TT
Nội dung công việc
 Đơn giá
I
Thu thập thông tin, tài liệu lập hồ sơ dự án đầu tư
3
Khảo sát thị trường thu thập số liệu lập dự án đầu tư
5.000.000.
II
Lập dự án đầu tư
2
Lập dự án đầu tư Nhà máy chế biến tinh bột sắn
24.000.000
Tổng cộng:
29.000.000
Bằng chữ: Hai mươi chín triệu đồng chẵn

Ghi chú: Báo giá chưa bao gồm VAT và có giá trị trong 60 ngày kể từ ngày báo giá.

Rất mong được sự hợp tác của Quý Công Ty.

                                           CÔNG TY CP TVĐT & THIẾT KẾ XÂY DỰNG
                                               MINH PHƯƠNG
NGUYỄN VĂN THANH

 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG 
Địa chỉ: 156 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 
Hotline: (08) 22 142 126 - 0903 649 782 
Email: minhphuong.corp@yahoo.com.vn hoặc thanhnv93@yahoo.com.vn 
Website: http://lapduan.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét